E-ihracat Teşvikleri Nelerdir?

Bu yazımızda devletin e-ticaret yapmak isteyen işletmelere sağladığı bazı desteklerden bahsedeceğiz. E-ticaret sektörünün önemi dolayısıyla hükümet, bu sektörü verdiği bazı teşviklerle desteklemektedir. E-ihracat yapan işletmeler, yurt dışı faaliyetleri ölçüsünde farklı şekillerde devlet teşviki alabilmektedir.

Devlet teşviklerinden yararlanabilmek için firmaların sağlaması gereken bazı koşullar bulunmaktadır. E-ihracat devlet yardımları için, e-ihracatta kullanılan web sitesinin, faaliyette bulunulan ülkenin/ pazarın diline uyarlanmış olması gerekmektedir. Aynı zamanda e-ihracatı yapılan ürünlerin Türkiye’de üretilmiş olması, devlet teşviki alabilmek için şarttır.

E-ihracat firmaları, yurt dışı pazarlara, sağlanan teşvikler sayesinde güvenli bir adım atabilmektedir. Özellikle e-ihracat yapan ve ilk yatırım maaliyetlerini karşılayamayacak durumdaki işletmeler için e-ihracat devlet yardımları, firmaların gelişme süreci için büyük önem arz etmektedir. Devlet tarafından sağlanan teşvikler, yurt dışı yatırımlarının faaliyet sürecinde kullanılacak kalemleri içermektedir. Ayrıca yurt dışında şirket kurmak için de devlet destekleri verilmektedir.

Ticaret Bakanlığı tarafından ihracat için verilen farklı destekler vardır. Bu desteklerden e-ihracat firmaları da yararlanabilmektedir.

E-ihracat devlet teşviklerinden bazıları şunlardır;

Marka Tescil ve Korunma Desteği

Sınır ötesi e-ihracat kapsamında ürün, hizmet veya yurt içinde tescili yapılmış markaların yurt dışındaki pazarlarda tescilinin yapılması ve markanın korunması için harcanan kalemleri kapsar. Marka tescili araştırması ve patent bürosu hizmetleri gibi giderler bu kalemlere dahildir.

Pazar Araştırmaları için Seyahat Desteği

Pazar araştırması amacıyla yapılan geziler için verilen destektir. Firmadan iki kişinin, 1 ila 20 günlük ve en fazla 3 ülkeye yapacağı yurt dışı pazar araştırması seyahatlerinde ulaşım ve konaklama giderlerinin yüzde 70’i desteklenmektedir. 

Rapor Desteği

Bakanlığın uygun gördüğü kurumlardan alınan ya da kuruluşlara yaptırılan raporları kapsayan bir destektir. Pazar araştırması, veri izleme, değerlendirme faaliyetleri, şirket veya marka odaklı raporlar, çeşitli başlıklarda mali ve hukuki analiz raporları gibi raporlar için yapılan giderlerin desteklenmesi amaçlanır. Ticaret Bakanlığının ön onayı alınması koşuluyla sağlanan bu destek en fazla 2 yıl alınabilir ve destek oranı yüzde 60’tır.

Şirket Satın Alma Desteği

Yabancı şirket veya marka odaklı raporlar ile yabancı şirket alımı operasyonlarıyla ilgili mali ve hukuki raporlar için giderler bu destek kapsamındadır. Ticaret Bakanlığının ön onayı ile verilen desteğin oranı yaklaşık yüzde 75’tir.

Belge Desteği

Çevre, kalite ve sağlık gibi konularda teknik mevzuat ve uyum için verilen destektir. Bunlara dahil olan belge, izin, danışmanlık, ruhsat, sertifika, eğitim ve diğer belgelendirme harcamaları yüzde 50 oranında desteklenmektedir.

Birim Kira Desteği

Yurt dışı faaliyetleri için firma bünyesinde açılan birimlerin vergi, harç, kira ve komisyon harcamaları yüzde 40-50 oranlarında desteklenmektedir.

Reklam ve Tanıtım Desteği

E-ihracat yapan şirketlerin reklam, tanıtım, pazarlama, sponsorluk ve ilan için harcayacakları miktar ile kokteyl, konferans, seminer ve lansman gibi faaliyetlerin giderleri desteklenmektedir. Destek oranı yüzde 60 civarındadır.

Fuar Desteği

Şirketlerin yurt dışında düzenleyecekleri fuarlar için yüzde 50 oranında destek verilebilmektedir. Fuarların içeriği ve uzunluğuna göre verilen destekler değişiklik göstermektedir.

E-ihracat devlet teşvikleri ile ilgili daha fazla bilgi edinmek isterseniz aşağıdaki linki inceleyebilirsiniz:

https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri

Bir cevap yazın

Start typing and press Enter to search