E-İHRACATTA DEVLET TEŞVİKLERİ

Her geçen gün büyüyen ve gelişen bir sektör olan e-ihracat, devlet tarafından bazı teşvikler sayesinde desteklenmektedir. E-ihracat yapan işletmeler, bu faaliyetlerinin ölçüsünde farklı şekillerde devlet teşviklerinden yararlanma hakkına sahiptir. 

Bu teşvikler sayesinde e-ihracat yapan firmalar sektöre güvenli bir adım atabilmektedir. Devlet teşvikleri özellikle e-ihracata yeni başlayacak olan ve ilk yatırım maliyetlerini karşılayamayacak durumda olan işletmeler için önemlidir. Verilen destekler yurt dışı yatırımlarını karşılayan kalemleri içermektedir. Bunun dışında yurt dışında şirket kurmak için verilen bazı devlet teşvikleri de mevcuttur.

Bahsedeceğimiz teşviklerden yararlanmak için e-ihracat yapan firmaların bazı koşulları sağlaması gerekmektedir. Bunlardan en önemlisi ihraç edilecek olan malın yerli üretim olmasıdır. Ayrıca e-ihracatın yapıldığı web sitesinin, faaliyette bulunulan ülkenin veya pazarın diline uyarlanmış olması gerekmektedir. 

Ticaret Bakanlığı tarafından ihracat için verilen farklı destekler vardır. Bu desteklerden e-ihracat firmaları da yararlanabilmektedir.

Marka Tescil ve Korunma Desteği

Bu teşvik türü yurt içinde tescili yapılmış ürün, hizmet veya markanın yurt dışındaki pazarlarda tescilinin yapılmasını kapsar. Markanın korunması için harcanan kalemler de bu teşviğin kapsamına girmektedir. Bunlara örnek olarak marka tescili araştırması ve patent bürosu hizmetleri sunulabilir.

Pazar Araştırmaları için Seyahat Desteği

Ürününüzü yurt dışında satışa sunmadan önce Pazar araştırması yapmak markanızın lehinedir. Bu destek kapsamında firmadan bu araştırma için ülke dışına çıkacak iki kişinin 1-20 gün arası ve en fazla 3 ülkeye yapacağı seyahatlerin ulaşım ve konaklamaya dair harcamalarının yüzde yetmişi desteklenmektedir.

Rapor Desteği

Bu destek kapsamında Ticaret Bakanlığı’nın uygun gördüğü kurum veya kuruluşlardan raporlama desteği alınabilmektedir. Pazar araştırması, veri izleme, değerlendirme faaliyetleri, şirket veya marka odaklı raporlar, çeşitli başlıklarda mali ve hukuki analiz raporları gibi raporlar için yapılan giderlerin desteklenmesi amaçlanır. Verilen bu desteğin oranı %60’tır ve maksimum 2 yıl süre ile alınabilmektedir.

Şirket Satın Alma Desteği

Yabancı bir şirketi satın alma süresince gerekli olan şirket veya marka odaklı raporlar ve bu şirketin alım işlemlerine dair gereken mali ve hukuki raporlar için harcanacak olan kalemler bu destek kapsamında karşılanabilmektedir. Ticaret Bakanlığı tarafından ön onay alındığı takdirde desteğin oranı %75’e kadar çıkmaktadır. 

Belge Desteği

E-ihracat süresince çevre, kalite ve sağlık gibi konularda teknik mevzuat ve uyum için alınması gereken belge, izin, danışmanlık, ruhsat, sertifika ve eğitimler bulunabilmektedir. Bu kalemler için harcanacak tutarların yarısı Ticaret Bakanlığı tarafından karşılanabilmektedir.

Birim Kira Desteği

Firmanızın bünyesinde yurt dışı faaliyetleriniz için açtığınız birimlerin vergi,harç, kira ve komisyon harcalamarı yüzde 40-50 arasında değişen oranlarla devlet desteği altına girebilmektedir.

Reklam ve Tanıtım Desteği

E-ihracata başlarken markanızı bir şekilde tanıtmak isteyeceksiniz. Bu tanıtım faaliyetleri için yapacağınız reklam, pazarlama, sponsorluk,ilan vb. ile kokteyl, konferans,seminer,lansman gibi faaliyetlerin giderleri desteklenmektedirBu desteğin oranı her firma için değişebilmekle birlikte %60 oranındadır.

Fuar Desteği

Şirketlerin yurt dışında düzenleyecekleri fuarlar için yüzde 50 oranında destek sağlanabilmektedir. Bu fuarların içeriği ve uzunluğuna göre Ticaret Bakanlığınca verilen destekler değişebilmektedir.

Bahsi geçen destekler hakkında daha detaylı bilgiye https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri adresinden ulaşabilirsiniz. 

Bir cevap yazın

Start typing and press Enter to search